Điện lạnh

Sắp xếp sản phẩm theo:
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá bán Khuyến mại Mô tả
TC10PM
Giá:
Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Bảo hành: Dung tích bình chứa: 10 lít
TC10PE
Giá:
Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Bảo hành: Dung tích bình chứa: 10 lít
ES800
Giá:
Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Bảo hành: Dung tích bình chứa: 7 lít
CS10XE
Giá:
Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Bảo hành: Dung tích bình chứa: 10 lít
CL25AE
Giá:
Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Bảo hành: Dung tích bình chứa: 25 lít
CL30XC
Giá:
Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Bảo hành: Dung tích bình chứa: 30 lít
CL40PM
Giá:
Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Bảo hành: Dung tích bình chứa: 40 lít
CL60PM
Giá:
Hãng sản xuất: Honeywell Xuất xứ: Bảo hành: Dung tích bình chứa: 52 lít