Điện lạnh

Lg |
Sắp xếp sản phẩm theo:
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá bán Khuyến mại Mô tả
49UH850T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 49 inches Độ phân giải: 4K (3840x2106) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ Điều hành: WebOS 3.0 Kết nối: Internet, Wifi, LAN, HDMI, USB
49UH650T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 49 inches Độ phân giải: 4K (3840x2160) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: WEBOS 3.0 Kết nối: Internet, Wifi, HDMI, USB
49UH617T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 49 inches Độ phân giải: 4K (3840x2160) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Web OS Kết nối: Internet, Wifi, LAN, HDMI, USB
49UH610T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 43 inches Độ phân giải: 4K Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Web OS Kết nối: Internet, Wifi, LAN, HDMI, USB
49UH600T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 49 inches Độ phân giải: 4K (3840x2160) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Web OS Kết nối: Internet, Wifi, LAN, HDMI, USB
49LH511T
Giá:
Hãng sản xuât: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 49 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ Điều hành: Không Kết nối: HDMI, USB
49LH600T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 49 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ Điều hành: Webos 3.0 Kết nối: Internet, Wifi, HDMI, USB
49LH590T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 49 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080 pixel) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Web OS Kết nối: Internet, Wifi, HDMI, USB.
49LH570T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 49 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Không Kết nối: HDMI, USB
43UH650T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 43 inches Độ phân giải: 4K (3840x2160) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: WEBOS 3.0 Kết nối: Internet, Wifi, HDMI, USB
43UH617T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 43 inches Độ phân giải: 4K (3840x2160) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Web OS Kết nối: Internet, Wifi, LAN, HDMI, USB
43UH610T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 43 inches Độ phân giải: 4K Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Web OS Kết nối: Internet, Wifi, LAN, HDMI, USB
43LH511T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hinhd: 43 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: không Kết nối: HDMI, USB
43LH540T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 43 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Không Kết nối: HDMI, USB
43LH605T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 43 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Webos 3.0 Kết nối: Internet, Wifi, LAN, HDMI, USB
43LH590T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 43 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080 pixel) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Web OS Kết nối: Internet, Wifi, HDMI, USB.
43LH570T
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 43 inches Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ điều hành: Không Kết nối: HDMI, USB
32LH604D
Giá:
Hãng sản xuất: LG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 tháng Độ lớn màn hình: 32 inches Độ phân giải: HD (1366x768) Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 Hệ Điều hành: Webos 3.0 Kết nối: Internet, Wifi, LAN, HDMI, USB
Quay lại12345Tiếp theo